สำนักงานเทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่

เลขที่ 262 หมู่12 ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ 33120

โทรศัพท์ : 045-691030
  โทรสาร : 045-692153

Email : admin@srakampangyai.go.th

Share on Line
Share on Pinterest