วันที่ หมวดหมู่ รายการ
22 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างตรวจสภาพ,บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ (ทะเบียน 81-8314 ศก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บ้านก่อ-คลองอิสานเขียว จากสายบ้านก่อ ถึงสาย คลองอิสานเขียว บ้านก่อ หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก
3 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บ้านก่อ-คลองอิสานเขียว จากสายบ้านก่อ ถึงสาย คลองอิสานเขียว บ้านก่อ หมู่ที่ 6
1 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บ้านค้อ-บ้านสำโรงน้อย จากสาย บ้านค้อ ถึงสาย บ้านสำโรงน้อย บ้านค้อ หมู่ที่ 3
28 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างขุดลอกหนองผือ บ้านค้อ หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขุดลอกหนองผือ บ้านค้อ หมู่ที่3
14 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บ้านค้อ-บ้านสำโรงน้อย จากสาย บ้านค้อ ถึงสาย บ้านสำโรงน้อย บ้านค้อ หมู่ที่ 3
14 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บ้านก่อ-คลองอิสานเขียว จากสายบ้านก่อ ถึงสาย คลองอิสานเขียว บ้านก่อ หมู่ที่ 6
4 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้าางลานเอนกประสงค์ บ้านกำแพง หมู่ที่ 2
27 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างต่ออายุโดเมนและดูแลระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านค้อ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้าง่ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกูด หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำบ้านค้อ หมู่ที่ 3 (เส้นทางไปหนองสรวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิว Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat) บ้านหนองโน หมู่ที่ 9 - บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิว Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat) บ้านหนองโน หมู่ที่ 9-บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 10
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิว Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat) บ้านหนองโน หมู่ที่ 9 - บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest